Bli medlem

Denna sida är snart klar!
Vi väntar bara på att Skattemyndigheten ska ge oss vårt organisationsnummer.
Så fort detta är klart kommer vi att uppdatera denna sida

Välkommen att bli medlem i Cykelklubben Bike4Life och stöd vår verksamhet.

Medlemsavgiften är 300 kr/år för deltagare i lokala Bike4Life Team
Stödmedlem betalar 250 kr/år.
Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

1 §  Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Föreningen har två olika medlemskap där den ena avser deltagare i de lokala Teamen och det andra medlemskapet är öppet. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.
Läs mer på våra stadgar