Välkommen till Sveriges omtänksamma cykelklubb – Vi gör skillnad på vägen!

CK Bike4Life är en cykelklubb med hjärtat på rätt ställe och som gör skillnad.
CK Bike4Life stödjer lokala Bike4Life cykelteam som drivs för att ge ett personligt välbefinnande och förbättra deltagarnas hälsa. Samtidigt som deltagarna i Teamen samlar in pengar för ett gott ändamål.
Teamen ska skapa upplevelser på cykel och dessutom cykla för att förbättra livskvaliteten för barn, både nationellt och internationellt.

Föreningen ska motverka all form av kränkande särbehandling och diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott. CK Bike4Life säkerställer att de lokala Teamen följer de värderingar och det ekonomiska flöde som finns i de styrdokument som CK Bike4Life har. På så sätt skapas en trygghet i alla led och de medverkande företagen och partners kan vara trygga i att deras bidrag kommer fram på rätt sätt.