Insamlat

På denna sida kommer vi att sammanställa de insamlade summorna och via Intäkter samt kostnader.
Och även utdelningen till valda Förmånstagare kommer att redovisas här

2021