VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I CYKELKLUBBEN BIKE4LIFE OCH STÖD VÅR VERKSAMHET.

Varför ska man bli medlem och vad får jag tillbaka?

Cykelklubben Bike4Life är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) och genom medlemskapet i RF omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF. CK Bike4Life är även medlem i Svenska Cykelförbundet.
Och alla medlemmar får tillgång till en rad rabatter och förmåner som CK Bike4Life har, dessa finns i det digitala medlemskortet.
Då klubbens överskott går till våra förmånstagare så betyder din medlesmsavgift mycket!

Om du vill bli medlem i CK Bike4Life så fyller du i uppgifterna i formuläret nedan och betalar medlemsavgiften via Bankgiro eller Swish.

 

INBETALNING GÖRS PÅ KLUBBENS BANKGIRO: 5513-2542
ELLER VIA SWISH PÅ NUMMER: 123 656 84 89.

När vi mottagit din betalning så kommer ditt medlemskap  i föreningen att aktiveras och du får tillgång till alla de rabatter klubben har. Och genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF. Detta kan ta lite tid då processen startar med att vi mottagit din betalning.

Medlemsavgift gäller per kalenderår och inbetalning efter den 1 november gäller även kommande kalenderår. 

Märk betalningen med fullständigt namn och gärna personnummer på den personen som medlemskapet avser.
Vill du söka familjemedlemskap så fyll i formuläret och välj Familjemedlemskap. Skicka sen ett kompletterande mail till cykelklubben@bike4life.se  med vilka namn som ditt familjemedlemskap avser.
Välj ett av nedanstående medlemskap;

  • Enskild medlem, 300 kr
  • Familjemedlemskap, 600 kr (barn och vuxna på samma adress)
  • Stödmedlem, 250 kr

Som medlem i Cykelklubben Bike4Life kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Föreningen har två olika medlemskap där den ena avser deltagare i de lokala Teamen och det andra medlemskapet är öppet. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.
Läs mer på våra stadgar  >>