Anmälan & Pris

Anmälan Bike4Life Tour de Lakes 2022
Loppet genomförs för första gången under 2022 och körs då som en prolog inför kommande år.
Anmälan till Bike4Life Tour 2022 har gått ut till Bike4Life Team och de kommer att ha förtur till de 50 platser som finns

Pris för deltagande på samtliga etapper
Anmälningsavgift, fem hotell övernattningar med frukost samt följebilar för bagagetransport och deltagarnas säkerhet samt depåer under etapperna.

Del i 3-bäddsrum………………….3.900 kr/person
Del i dubbelrum……………………..4.600 kr/person
Enkelrum…………………………………….5.990 kr/person
 
Delta i enstaka etapp……………..500 kr/etapp


Betalning
Betalning av deltagaravgiften för deltagare som medverkar under samtliga etapper ska vara CK Bike4Life tillhanda senast 1 juni. Deltagare som ska delta på enstaka etapper betalar fram till 1 augusti. 
Därefter finns möjlighet att efteranmäla sig på respektive startplats genom att betala via swish..