Anmälan & Pris

Anmälan Bike4Life Tour 2022
Anmälan till Bike4Life Tour 2022 öppnar hösten 2021

Pris
Deltagaravgiften för 2022 är inte klar då detta beror på hotellens kostnader.
I deltagaravgiften ingår;
– Startavgift på samtliga etapper från Göteborg till Stockholm
– Bike4Life Cykeltröja
– Övernattning, 9 nätter
– Transport av bagage mellan hotell

Betalning
Betalning av deltagaravgiften för deltagare som medverkar under samtliga etapper ska vara CK Bike4Life tillhanda senast 1 juni.
Deltagare som ska delta på enstaka etapper betalar fram till 1 augusti.
Därefter finns möjlighet att efteranmäla sig på respektive startplats genom att betala via swish