Anmälan och kostnad

aNMÄLAN OCH KOSTNAD

Anmälan Bike4Life Tour de Lakes
Loppet genomförs för första gången under 2024 och körs då som en prolog inför kommande år.
Anmälan till Bike4Life Tour 2024 har gått ut till Bike4Life Team och de kommer att ha förtur till de platser som finns.
2025 öppnar vi loppet för alla som vill vara med, med då loppet inte kan ha fler deltagare än vårt mista hotell kommer det att finnas begränsat antal platser.
Du kan redan nu göra din intresseanmälan genom att fylla i detta formulär >>

Pris för deltagande på samtliga etapper
Deltagaravgiften täcker fem hotellövernattningar med frukost, Bike4Life Cykeltröja, följebilar för bagagetransport och deltagarnas säkerhet samt depåer under etapperna.

Nedan priser är cirka priser då kostnader för hotell, bilhyra och drivmedel ännu inte är helt klara.
Del i 3-bäddsrum………………………..3.900 kr/person
Del i dubbelrum………………………….4.600 kr/person
Enkelrum…………………………………….5.990 kr/person

 Delta i enstaka etapp…………………….400 kr/etapp vid föranmälan och 500 kr/ etapp vid anmälan innan start


Betalning
Betalning av deltagaravgiften för deltagare som medverkar under samtliga etapper ska vara CK Bike4Life tillhanda senast 1 juni.
D
eltagare som ska delta på enstaka etapper betalar fram till 1 augusti. 
Därefter finns möjlighet att efteranmäla sig på respektive startplats genom att betala via swish.