bike4life tour de lakes

Etapp 5. Jönköping till Motala, 130 km

Obs, detta är ingen definitiv rutt då alla delar ännu inte är på plats.

Start
Jönköping
Adress

Depå 1 – 

Depå 2 – 

Mål
Motala
Adress

GPS fil