bike4life tour de lakes

Etapp 2. Kristinehamn till Säffle, 150 km

Obs, detta är ingen definitiv rutt då alla delar ännu inte är på plats.

Start
Kristinehamn
Adress

Depå 1 – 

Depå 2 – 

Mål
Säffle
Adress

GPS fil

Övernattning
First Hotell Royal 
Olof Trätaljagatan 2, Säffle
0533-126 60