Team Stockholm sponsorer

Team Stockholm har börjat insamlingen för 2021 och redan nu har nedanstående företag valt att hjälpa Teamet att nå insamlingsmålet för 2021/2022. 
Vill ditt företag vara med och göra skillnad tillsammans med Bike4Life? Hör av dig till ydefjall@gmail.com
Ett stort tack till alla våra företagsvänner som på olika sätt deltar i vår viktiga insamling under 2021 och 2022, utan er hade det inte varit möjligt.
Stort TACK för er medverkan!